Plamenici

Prikaz:
Sortiranje:
Plamenik za zavarivanje 147.5.1

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,592.40 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.5.2

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,614.00 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.5.3

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,635.60 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.5.4

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,664.40 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.5.5

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,686.00 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.5.6

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,812.00 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.3B.1 (GRBAVAC)

Primenjuje za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na nepristupačnim mestima, u uglovima i u cevlma. Veličina i oblik vrha plamenika omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.

1,911.60 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.3B.2 (GRBAVAC)

Primenjuje za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na nepristupačnim mestima, u uglovima i u cevlma. Veličina i oblik vrha plamenika omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.

1,982.40 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.3B.3 (GRBAVAC)

Primenjuje za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na nepristupačnim mestima, u uglovima i u cevlma. Veličina i oblik vrha plamenika omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.

2,054.40 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.3B.4 (GRBAVAC)

Primenjuje za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na nepristupačnim mestima, u uglovima i u cevlma. Veličina i oblik vrha plamenika omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.

2,124.00 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.3B.5 (GRBAVAC)

Primenjuje za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na nepristupačnim mestima, u uglovima i u cevlma. Veličina i oblik vrha plamenika omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.

2,196.00 RSD

Plamenik za zavarivanje 147-7

Primenjuju se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

3,765.60 RSD

Plamenik za zavarivanje 147-8

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

3,907.20 RSD

Gorionik za rezanje 148.2.1 (bez kolica) za Acetilen

Gorionici za rezanje se koriste isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. Princip rada je injektorski.

9,044.40 RSD

Gorionik za rezanje 148.2R (sa kolicima) za Acetilen

Gorionici za rezanje se koriste isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. Princip rada je injektorski.

10,686.00 RSD

Gorionik za rezanje 852.1R (sa kolicima) za Propan-Butan

Gorionici za rezanje se koriste isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. Princip rada je injektorski.

10,686.00 RSD

Gorionik za rezanje 852.1.1 (bez kolica) za Propan-Butan

Gorionici za rezanje se koriste isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. Princip rada je injektorski.

9,044.40 RSD

Plamenik za zagrevanje 147.500.1 - fi 25

Propan-Butan

CENA NA UPIT!: